Retour à la page d'accueil de Relaitron

Presentatie

Sinds 1970 is RELAITRON gespecialiseerd in zowel elektronische beveiligingssystemen als in communicatie- en controleoplossingen.

In de loop der jaren heeft RELAITRON de nodige ervaring en knowhow verworven in mechanische, elektronische en organisatorische bescherming.

In samenwerking met de firma Nomos (door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende Control Room) heeft RELAITRON een activiteitenbranche ontwikkeld die zich toespitst op communicatietechnieken (zoals: monitoring, overdracht van informatie, verzamelen van gegevens, overdracht van afbeeldingen, beheer op afstand, enz.).

Vandaag richt RELAITRON zich op het ontwerp, de installatie en het onderhoud van veiligheids- en communicatiesystemen in de private, publieke en industriële sector.  

Bij RELAITRON werken meer dan 80 mensen. De hoofdzetel is gevestigd te Anderlecht. RELAITRON heeft ook vier exploitatiezetels in de verschillende gewesten van het land, namelijk in Brussel, Antwerpen, Leuven en Bergen. Hierdoor zijn snelle interventies mogelijk.

Certificaten en erkenningen

  • RELAITRON is door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken erkend als beveiligingsonderneming (erkenningsnummer 20 0082 17).

  • Bosec TCC2 - B - 9235 - FD 
  • ISO 9001:2008
  • INCERT, numéro C-04051

  • RELAITRON is lid van de FEE (Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica).

  • RELAITRON is erkend als aannemer van werken door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, erkenningsnummer 18 052 voor klasse 2, categorieën P2 - P3 - S1 en voor klasse 4, categorie P1.1

  • Beveiligingscertificaat (N.A.T.O Clearance)